Čeprav se je o ugodnih učinkih zaviralcev SGLT2 na ledvice že veliko pisalo, so izsledki raziskave o kanagliflozinu, v kateri so primarno proučevali učinek zdravila na ledvično funkcijo, tako pomembni, da je bila ta konec aprila objavljena v najprestižnejši medicinski reviji New England Journal of Medicine.  

Da imajo zaviralci kanalčkov SGLT2 morda ugoden učinek na ledvično funkcijo, se je začelo nakazovati že v raziskavah, katerih primarni cilj je bil proučiti učinek zdravila na srčno-žilno varnost. Tam se je v sekundarnih analizah pokazalo, da zdravila znižajo albuminurijo in zmanjšajo upad ocenjene glomerulne filtracije (oGF). V novi raziskavi, ki je bila primarno posvečena proučevanju učinka zaviralca SGLT2 kanagliflozina na ledvično funkcijo, pa so želeli preveriti, ali ugodni učinek na ledvice res obstaja.

Izrazite koristi za bolnike

Vanjo so vključili bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2, ki imajo albuminurijo in oGF med 30 in 90 ml/min/1,73 m2. Raziskava je bila predčasno prekinjena že po vključenih 4.400 bolnikih in medianem spremljanju 2,62 leta, in sicer zaradi izrazite koristi v prid bolnikom, ki so prejemali kanagliflozin. Primarni opazovani dogodek je bil pojav končne ledvične odpovedi, podvojitve serumskega kreatinina oziroma smrt zaradi srčno-žilne ali ledvične bolezni.    

Na podlagi predstavljene raziskave zaviralec SGLT2 postaja pomemben del standardnega renoprotektivnega zdravljenja.

Primarni dogodek je bil v skupini bolnikov, zdravljenih z zaviralcem SGLT2, za 30 % manj pogost – z incidenco 43,2 na 1000 bolnikov let v skupini s kanagliflozinom v primerjavi z 61,2 na 1000 bolnikov let v skupini s placebom (HR 0,70; 95-odstotni IZ 0,59–0,82; P = 0,00001). Tudi izid, ki ni upošteval srčno-žilnih smrti, ampak le renalne, je podoben – ugotovili so relativno zmanjšanje pogostosti neugodnih ledvičnih izidov za 34 % (HR 0,66; 95-odstotni IZ 0,53–0,81; P < 0,001).

Manj tudi akutnih miokardnih infarktov, kapi in srčno-žilnih smrti

Najbolj ugodni izidi so bili v podskupinah z višjo albuminurijo (več kot 1 g/dan) in z oGF, nižjim od 60 ml/min/1,73 m2. Prav tako je bilo v skupini, zdravljeni z zaviralcem SGLT2, manj akutnih miokardnih infarktov, kapi in srčno-žilnih smrti (HR 0,80; 95-odstotni IZ 0,67–0-95; P = 0,01) ter hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja (HR 0,61; 95-odstotni IZ 0,47–0,80; P < 0,001).

Ni pa bilo razlik v številu amputacij, čeprav se pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo pogosteje pojavlja tudi periferna arterijska bolezen in so nekatere raziskave z zaviralcem SGLT2 pokazale povečano tveganje za amputacije.

Na podlagi predstavljene raziskave zaviralec SGLT2 postaja pomemben del standardnega renoprotektivnega zdravljenja.

Vir: Perkovic V., et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. NEJM 2019; 14. april 2019.
 

Aktualni e-novičnik

NOVE SMERNICE ZA KLINIČNO OBRAVNAVO SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2

Kako predpisovati antihiperglikemična zdravila?

NOVE SMERNICE ZA KLINIČNO OBRAVNAVO SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2

Nova poglavja in sprememba v diagnosticiranju

Zakaj in kdaj zamenjati antihiperglikemično terapijo?

Zdravljenje hiperglikemije

Prijavite se na e-novičnik

Top 5

V središču obravnave naj bo posameznik in ne sladkorna bolezen

21. 2. 2022

Prelomno leto za zdravljenje srčnega popuščanja

20. 10. 2021

Algoritem za diagnozo sladkorne bolezni tipa 1 pri odraslih

21. 10. 2021

Kdaj in kako predpisovati zaviralce SGLT2?

15. 12. 2020

»Družinski zdravniki dihamo na škrge«

21. 2. 2022

Prijava na e-novice

Želite biti redno in pravočasno obveščeni o aktualnih novostih in dogajanju s prodročja zdravljenja sladkorne bolezni?
Vpišite svoje ime, priimek in e-pošto ter se prijavite na naše novice.

O nas

Portal Diabetes-academia.org je zbirno mesto preverjenih informacij in novosti iz področja zdravljenja sladkorne bolezni. Uredništvo, v katerem deluje izkušena ekipa urednikov in novinarjev v sodelovanju z zdravniki, je član združenja European Medical Writers Association.

ISSN 2712-4088

Kontakt

AdriaSonara d.o.o.
Italijanska ulica 8
1000 Ljubljana

Pravne informacije

© 2022 AdriaSonara d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava AB Skupina. Nastavitve piškotkov.