Družba AdriaSonara, strokovno svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana, matična številka: 6744087000 (v nadaljevanju Upravljavec), deluje na področju medicinskega komuniciranja in upravlja s podatki zdravstvenih organizacij, zdravstvenih delavcev ali drugih strokovnjakov, ki neposredno ali posredno prispevajo k zagotavljanju zdravstvenega varstva.

Zavedamo se pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato je to področje usklajeno z Evropsko Uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR). V ta namen upravljavec s pomočjo zbranih osebnih podatkov omogočamo možnost boljšega informiranja o naših proizvodih in storitvah.

Spletno mesto diabetes-academia.org in elektronska publikacija e-Diabetes Academia sta namenjeni strokovnjakom s področja zdravstvenega varstva in vsebujeta podatke, ki so po Zakonu o zdravilih lahko neomejeno dostopni le strokovni javnosti (3. člen Pravilnika o oglaševanju zdravil). Vsebina na spletnem mestu www.pulmo-academia.org.si in v publikaciji e-Diabetes Academia je informativne in izobraževalne narave ter ni namenjena strokovnemu svetovanju pri profesionalnem odločanju, diagnosticiranju in zdravljenju ali kot priporočilo za nakup kakršnega koli izdelka ali storitve. Za vsebino oglasov odgovarjajo naročniki promocijskih sporočil.

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve in samo za namen oziroma namene, za katere ste vaše osebne podatke posredovali upravljavcu, ter na podlagi legitimnega interesa v primeru poslovne komunikacije (B2B).

  1. Osebni podatki in vizija varstva zasebnosti oz. varstva osebnih podatkov

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Procese obdelav vedno izvajamo skladno z načelom minimizacije podatkov.

1a V družbi AdriaSonara zbiramo in obdelujemo tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev (prijava na e-novice, prijava na revijo in prijava na občasne raziskave ali z izpolnitvijo obrazca za neobvezujoče povpraševanje). Ti osebni podatki so: ime in priimek, službeni/privatni naslov, poštna številka in kraj, službena/privatna telefonska številka, službeni/privatni e-poštni naslov, specializacija in IP naslov.

1b V družbi AdriaSonara osebne podatke zdravstvenih delavcev ali drugih strokovnjakov zbiramo in obdelujemo tudi iz javno dostopnih virov in komunikacijo z zdravniki primarno štejemo kot poslovno komunikacijo (B2B). Ti podatki so: ime in priimek zdravnika oz. zdravstvenega delavca, službena telefonska številka, službeni elektronski naslov, specializacija ter naziv in naslov zdravstvene ustanove. Pri pridobivanju javno dostopnih osebnih podatkov, predvsem e-poštnega naslova, smo v celoti upoštevali mnenje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) in Informacijskega pooblaščenca, kjer je določeno: pridobivanje, hramba in uporaba (sicer) javno objavljenih elektronskih naslovov za namene neposrednega trženja ni dopustna brez predhodne uporabnikove privolitve. Izjeme so le:

  • službeni osebni elektronski naslov uslužbenca ali predstavnika podjetja oziroma druge organizacije, ki ga podjetje ali druga organizacija javno objavi za namen kontaktiranja s podjetjem ali organizacijo v smislu (še veljavnega – op. družbe AdriaSonara) 106. člena ZVOP-1;
  • posameznikovi elektronski naslovi, ki so javno objavljeni na drugih spletnih straneh (npr. LinkedIn, Facebook, Bolha …), če je njihova nadaljnja obdelava za namene neposrednega trženja opredeljena v splošnih pogojih, ki veljajo glede osebnih podatkov, objavljenih na posameznih spletnih straneh.

Celotno mnenje je dostopno na https://www.akos-rs.si/akos-in-informacijski-pooblascenec-o-dopustnosti-neposrednega-trzenja-na-osebne-elektronske-naslove-zaposlenih.

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov.

Naprošamo vas, da zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov. Če osebne podatke posredujete za namen boljšega informiranja, se le-ti zbirajo in obdelujejo do vašega preklica, ki ga lahko podate kadarkoli na naslov urednistvo@adriasonara.eu.

  1. Varstvo osebnih podatkov – nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

2a Osebne podatke uporabljamo in obdelujemo na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske Unije. Kot upravljavec osebnih podatkov spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo vse pridobljene osebne podatke iz točke 1 skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretji osebi oziroma jih uporabili v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani, razen v primeru zbiranja službenih osebnih podatkov pod točko 1b, ki so zbrani za namen prenosa podatkov do naročnika naših storitev. Te zbrane podatke (razen službenega elektronskega naslova) posredujemo družbi Veeva Systems Inc., 4280 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, ZDA, ki je aktivna članica sistema Zasebnostni ščit EU-ZDA (Privacy Shield – podatek o članstvu za to družbo najdete tukaj). Ta družba osebne podatke nato posreduje “life-science” družbam, ki vas lahko kontaktirajo zgolj z namenom zagotavljanja znanstvenih informacij o njihovih izdelkih in storitvah in v skladu z zakonom.

Vaše osebne podatke iz točke 1b uporabljamo tudi za pošiljanje neposrednih obvestil za zdravstvene delavce (DHCP – Direct Healthcare Professional Communication) za obveščanje, s katerim imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ali nacionalni pristojni organ posreduje pomembne varnostne informacije neposredno posameznim zdravstvenim delavcem in jih obvesti, da je treba sprejeti določene ukrepe ali prilagoditi ravnanje v zvezi z določenim zdravilom.

2b AdriaSonara osebne podatke zbira in jih skladno z Uredbo o varstvu podatkov posreduje na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, kar je skladno z:

  • Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07; ZVOP-1),
  • Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679).

Družba AdriaSonara ima za zajem podatkov iz javno dostopnih virov in za prenos podatkov do družbe Veeva izdelani oceni zakonitih interesov.

2c Osebne podatke v primeru pošiljanja strokovnih vsebin, ki jih izdajamo v družbi AdriaSonara, oz. opravljanja občasnih raziskav zbiramo in obdelujemo na podlagi pridobivanja soglasij. S prijavo soglašate s prejemanjem strokovnih publikacij, ki jih izdaja AdriaSonara, in sodelovanjem v občasnih raziskavah ter obdelavo vaših podatkov za namene pošiljanja naših publikacij. Ko se pridružite našim storitvam prejemanja e-novic in strokovnih revij, bo strokovna vsebina lahko vsebovala tudi oglase in povezave do oglasnih vsebin. To pa ne pomeni, da so bili vaši osebni podatki posredovani tem oglaševalcem. Tretjim osebam lahko v tem primeru posredujemo le agregatne statistične podatke o demografiji, interesih in vzorcih obnašanja naših naročnikov. Na primer: »29 odstotkov splošnih zdravnikov je izrazilo zanimanje za področje srčno-žilnih bolezni.«

2d Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si s svojimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadevamo izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.

Dostop do vaših podatkov smo omejili na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

  1. Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke v naših zbirkah osebnih podatkov hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev zgoraj opisanih namenov (in maksimalno 1 mesec po tem, ko po svojih najboljših močeh ugotovimo, da posamezni zdravstveni delavec ne opravlja več svojega poklica, je umrl ali odšel v pokoj), razen če ni drugače določeno z veljavnimi zakoni ali uredbami Evropske unije.

  1. Vaše pravice

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Adriasonara, d.o.o., Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana ali prek telefonske številke:+386 30 461 449 oz. na elektronski naslov: info@adriasonara.eu lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Posameznik lahko obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno s pisno zahtevo, poslano na zgornji naslov, zahteva izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, ali uveljavi pravico do ugovora. Vaše osebne podatke bomo glede na vašo zahtevo v zbirkah podatkov družbe Adriasonara izbrisali ali omejili procese obdelav. Te pravice lahko izvršite tudi pri upravljavcih zbirk podatkov, ki smo jim za namene, opisane v točki 3, posredovali vaše osebne podatke. Družbe vas bodo o vaših pravicah obvestile same.

Posameznik ima za obdelavo osebnih podatkov v družbi Adriasonara pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Glede uresničevanja pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bomo preverili vašo upravičenost in odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bomo obvestili.

Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba AdriaSonara, strokovno svetovanje, d.o.o., Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana. Če želite dostop do podatkov, ki so zbrani o vas, ali imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo prakso ravnanja z osebnimi podatki, pišite na: urednistvo@adriasonara.eu.

Družba AdriaSonara nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

 

Marcela Omahen

Direktorica AdriaSonara, d. o. o.

Ljubljana, maj 2021

Aktualni e-novičnik

ATTD 2024

CGM v preprečevanju sladkorne bolezni

Kako izbrati kardioprotektivno antihiperglikemično terapijo?

Pripravljen je novi algoritem za obravnavo KLB v ADM

Zakaj in kako obravnavati kardiometabolni sindrom?

Izboljšanje obvladovanja sladkorne bolezni s CGM pri starejših

Prijavite se na e-novičnik

Top 5

Ne spuščajmo možnosti, ki jih imamo družinski zdravniki

16. 2. 2024

Arterijska hipertenzija pri bolnikih s sladkorno boleznijo

23. 2. 2024

Kdaj in kam napotiti bolnika s srčnim popuščanjem?

30. 11. 2023

Kdaj in kako napotiti osebe s sladkorno boleznijo k diabetologu?

24. 3. 2023

Najnovejša priporočila za obravnavo diabetične noge

29. 5. 2023

Prijava na e-novice

Želite biti redno in pravočasno obveščeni o aktualnih novostih in dogajanju s prodročja zdravljenja sladkorne bolezni?
Vpišite svoje ime, priimek in e-pošto ter se prijavite na naše novice.

O nas

Portal Diabetes-academia.org je zbirno mesto preverjenih informacij in novosti iz področja zdravljenja sladkorne bolezni. Uredništvo, v katerem deluje izkušena ekipa urednikov in novinarjev v sodelovanju z zdravniki, je član združenja European Medical Writers Association.

ISSN 2712-4088

Kontakt

AdriaSonara d.o.o.
Italijanska ulica 8
1000 Ljubljana

Pravne informacije

© 2024 AdriaSonara d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava AB Skupina. Nastavitve piškotkov.